open van 12 tot 17 uur

ONTMOETEN

grafiektentoonstelling i.s.m. Grafisch Atelier Alkmaar vanaf 9 september 2022

Stichting Grafein organiseert elke 3 jaar een landelijke grafiekmanifestatie. Dit jaar is het thema ONTMOETEN. Wij doen weer mee, samen met het Grafisch Atelier Alkmaar.

In Grafisch Atelier Alkmaar toont Frans Baake onder de titel ‘Eiland inzicht’ grafiek en kunstenaarsboeken met als thema: ontmoetingen met verre eilanden. Eilanden vormen een rode draad in zijn oeuvre. In de afgelopen 35 jaar heeft Frans Baake meer dan 100 boeken gemaakt, sommige gedrukt in offset, andere in houtsnede en zeefdruk of een mengeling van technieken, meestal met de hand gebonden en uitgegeven in beperkte oplagen.

In Kunstuitleen Alkmaar is werk te zien van Jacomijn den Engelsen, Veronique Driedonks, Ondine de Kroon en Angelique van Wesemael.

Jacomijn den Engelsen (foto) maakt houtsneden. Haar werken bouwt ze op door te drukken met losse drukvormen die gegutst en uitgezaagd zijn. De elementen worden ingerold en afgedrukt met verschillende kleuren. Haar werk gaat over de relatie die de mens heeft met zijn omgeving, de spullen waar hij zich mee omringt.

De ontmoeting in het werk van Veronique Driedonks is te vinden in de combinatie van -en interactie tussen- de bekende grafische technieken en alternatieve, nog niet bekende toepassingen, zoals het 3D vouwen en weven van papier en stof. Belangrijke thema’s in haar werk zijn de ritmes en patronen in de natuur, het landschap en het water.


Voor Ondine de Kroon is kunst is een manier om contact te leggen met de wereld om zich heen. Haar atelier is in en verzamelgebouw met buurthuis, werkplekken voor kunstenaars en ondernemers, uitwijkplaats voor de school om de hoek. Je ruikt de exotische buurtkeuken van Fatma en hoort de kinderen stommelen. Hier onstaat als vanzelf de kunst die gaat over de wereld om ons heen, de kleurrijke samenleving.

Angelique van Wesemael maakt overwegend linoleumsnedes en heeft een voorkeur voor het werken in zwart-wit. Dieren hebben vaak een bijzondere betekenis in haar werk. Terugkerende thema’s zijn de relatie tussen mens en dier en de mens die zijn plek zoekt in de veranderende wereld. Het werk staat met één been in een andere, mythische tijd, en met het andere been in de hedendaagse wereld.

Ga terug
Top